Τοξωτό Ανοίγματος 7 Μέτρων

Το συγκεκριμένο μεταλλικό θερμοκήπιο που κατασκευάζει η εταιρεία μας A.BONIS MANUFACTURING – ΜΠΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έχει τύπο Τροποποιημένο Τοξωτό Πολλαπλό.

Ο σκελετός του αποτελείται από Γαλβανισμένο Χάλυβα Fe360 διαφόρων Διατομών και Παχών, και Κοχλίες Μ8 και Μ10 ποιότητας 8,8, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται ακριβώς στις Τεχνικές μας Προδιαγραφές. Επίσης δέχεται επικάλυψη Πλαστικού περιμετρικά και στην οροφή.

Διαστάσεις Σκελετού:

· Άνοιγμα αψίδων : 7 Μέτρα

· Απόσταση αψίδων : 2,40 Μέτρα

· Ύψος υδρορροής : 2,60 – 2,80 Μέτρα

· Ύψος κορυφής : 3,60 – 3,80 Μέτρα

Η μελέτη του βασίζεται σε Εθνικές και Διεθνείς Διατάξεις και Κανονισμούς, καθώς και στους ισχύοντες Εθνικούς και Διεθνείς Κανόνες Εφαρμογής. Όλα τα παραπάνω βασίζονται στους Ευρωκώδικες 1 και 3, καθώς και στις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Θερμοκηπίων EN13031:2001