Η τεχνογνωσία μας μας δίνει την δυνατότητα να κατασκευάζουμε Σκίαστρα τα οποία μπορεί να έχουν Διαφορετικά Ανοίγματα, Σχέδια και Χρήσεις για τον εκάστοτε επενδυτή, όπως :

Σκίαστρο ανοίγματος 5 Μέτρων,

Σκίαστρο Τοξωτό ανοίγματος 7 Μέτρων