ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Η συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία μας διατίθεται και μέσω διαφόρων ειδικών εκθέσεων.

Οι πρώτες που συμμετείχαμε ενεργά είναι η 1η έκθεση AGROTECH στον εκθεσιακό χώρο της Λαμίας το 2009 και η 23η διεθνής έκθεση AGROTICA στον εκθεσιακό χώρο της Θεσσαλονίκης το 2010.

Οι τελευταίες που συμμετείχαμε βεβαίως είναι η 27η και 28η έκθεση AGROTICA στην Θεσσαλονίκη το 2018 και 2020.