Μετά από μελέτη και στηριζόμενοι πάντα στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, έχουμε κατασκευάσει προβατοστάσια σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των επενδυτών μας.

Οι κατασκευές αυτές ποικίλουν από το άνοιγμα των τόξων μέχρι και τα διαφορετικά είδη επικάλυψης που έχουν.

Ορισμένες από αυτές είναι οι εξής παρακάτω