Σαν βοηθητικές θεωρούμε τις κατασκευές, όπως:

το Δίχτυ εντομοπροστασίας σε παράθυρα θερμοκηπίων,

την Εσωτερική υδρορροή,

το Εσωτερικό χώρισμα θερμοκηπίου για διάφορες χρήσεις,

κατασκευαστικές εμπνεύσεις Μεταξύ θερμοκηπίων,

διάφορα μεγέθη και σχέδια σε Πόρτες και Παράθυρα σε θερμοκήπια.