Η τεχνογνωσία μας μας δίνει την δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε κατασκευές οι οποίες μπορεί να έχουν Διαφορετικά Ανοίγματα, Σχέδια και Χρήσεις για τον εκάστοτε επενδυτή, όπως :

Χώρους Σκίασης Αυτοκινήτων ωφέλιμων αρχικών διαστάσεων 5 Μέτρα Χ 5 Μέτρα αλλά και πολλαπλάσια αυτών βεβαίως,

Χώρους Στάθμευσης Αυτοκινήτων κλειστούς διαφόρων διαστάσεων