Σαλιγκαροτροφείο Ανοίγματος 10 Μέτρων

Το συγκεκριμένο Μεταλλικό Σαλιγκαροτροφείο που κατασκευάζει η εταιρεία μας A.BONIS MANUFACTURING – ΜΠΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ είναι ένα Τροποποιημένο Τοξωτό Πολλαπλό Διχτυοκήπιο Θερμοκηπιακού τύπου.

Ο σκελετός του αποτελείται από Γαλβανισμένο Χάλυβα S235 διαφόρων Διατομών και Παχών, και Κοχλίες Μ8 και Μ10 ποιότητας 8,8, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται ακριβώς στις Τεχνικές μας Προδιαγραφές και δέχεται :

1.Περιμετρική επικάλυψη Ποδιών με Γαλβανισμένη Αυλακωτή Λαμαρίνα Πάχους 0,40 Χιλιοστών

2.Περιμετρική επικάλυψη πάνω από την Γαλβανισμένη Αυλακωτή Λαμαρίνα και στην οροφή με Αντιανεμικό Δίχτυ Προστασίας – Σκίασης 90%.

Διαστάσεις Σκελετού:

· Άνοιγμα αψίδων : 10 Μέτρα

· Απόσταση αψίδων : 2,50 Μέτρα

· Ύψος πλευράς : 2 – 2,20 Μέτρα

· Ύψος κορυφής : 3,20 – 3,40 Μέτρα

Η μελέτη του βασίζεται σε Εθνικές και Διεθνείς Διατάξεις και Κανονισμούς, καθώς και στους ισχύοντες Εθνικούς και Διεθνείς Κανόνες Εφαρμογής. Όλα τα παραπάνω βασίζονται στους Ευρωκώδικες 1 και 3, στις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Θερμοκηπίων EN13031:2001, καθώς και στους ΕΚΩΣ 2000, ΚΤΣ 1997 και ΕΑΚ 2000.