Μπορούμε να παρέμβουμε και σε άλλους τύπους Θερμοκηπιακών κατασκευών,

έτσι ώστε να γίνουν λειτουργικές και αξιοποιήσιμες για τους επενδυτές,και χωρίς προβλήματα,

πάνω από όλα.