Σαν ειδικές θεωρούμε τις:

Προεκτάσεις σε μήκος, σε διάφορες υπάρχουσες κατασκευές,

Προεκτάσεις σε πλάτος, σε διάφορες υπάρχουσες κατασκευές,

τον Πάγκο Ριζοβολίας, δηλαδή έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με συγκεκριμένες συνθήκες υγρασίας και θέρμανσης,

το Εσωτερικό κλείσιμο θερμοκηπίου, δηλαδή έναν χώρο απομονωμένο μέσα σε υπάρχον θερμοκήπιο για διάφορες χρήσεις.