Η τεχνογνωσία μας μας δίνει την δυνατότητα να κατασκευάζουμε Σκίαστρα τα οποία μπορεί να έχουν Διαφορετικά Ανοίγματα – Ύψη, Σχέδια και Χρήσεις για τον εκάστοτε επενδυτή.

Κάποια από αυτά είναι :

Σκίαστρο ανοίγματος 5 μέτρων

Σκίαστρο ανοίγματος 6,75 μέτρων

Σκίαστρο Αμφίρρικτο με Διπλό Εντομοστεγές Δίχτυ

Σκίαστρα Τοξωτά ανοίγματος 5 και 6 μέτρων με Διπλό Εντομοστεγές Δίχτυ

Σκίαστρο Επίπεδο με Διπλό Εντομοστεγές Δίχτυ

Σκίαστρο Τοξωτό ανοίγματος 7 Μέτρων

και άλλα πολλά..