ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ    ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

    0030 210 2463147                        0030 6937142632            a-bonis@ath.forthnet.gr

    0030 210 2477459                                                                   info@a-bonis.gr

                                                                                                       athbonis@gmail.com