Μετά από μελέτη και στηριζόμενοι πάντα στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, έχουμε πραγματοποιήσει κατασκευές καλλιέργειας μανιταριών σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των επενδυτών μας.

Οι κατασκευές αυτές ποικίλουν από το άνοιγμα των τόξων μέχρι και τα διαφορετικά είδη επικάλυψης που έχουν, αναλόγως του τύπου της κατασκευής.