Τοξωτό Διαφόρων Ανοιγμάτων

Τα συγκεκριμένα μεταλλικά θερμοκήπια που κατασκευάζει η εταιρεία μας A.BONIS MANUFACTURING – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΜΠΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. έχουν τύπο Τροποποιημένο Τοξωτό Πολλαπλό.

Ο σκελετός τους αποτελείται από Γαλβανισμένο Χάλυβα διαφόρων Διατομών και Παχών και αναλόγως των διαφορετικών απαιτήσεων των επενδυτών έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε πληθώρα κατασκευών, διαμορφώνοντας το άνοιγμα των τόξων από 5 έως και 10 μέτρα.

Επίσης, όπως μπορούμε να διαφοροποιήσουμε το άνοιγμα των τόξων, μπορεί η κάθε κατασκευή να δεχτεί και διάφορες επικαλύψεις περιμετρικά και στην οροφή. Δηλαδή μπορεί να καλυφθεί από μονό μαλακό πλαστικό, διπλό ( φουσκωτό ) μαλακό πλαστικό, ρολά ή φύλλα πολυεστέρα, πολυκαρβονικά φύλλα, γαλβανισμένη λαμαρίνα , πάνελ πολυουρεθάνης διαφόρων παχών, δίχτυ σκίασης..