Βοηθητικές Κατασκευές

Σαν βοηθητικές θεωρούμε τις κατασκευές, όπως: το Δίχτυ εντομοπροστασίας σε παράθυρα θερμοκηπίων, την Εσωτερική υδρορροή, το Εσωτερικό χώρισμα θερμοκηπίου για διάφορες χρήσεις, κατασκευαστικές εμπνεύσεις Μεταξύ θερμοκηπίων, διάφορα μεγέθη και σχέδια …

Ειδικές Κατασκευές

Σαν ειδικές θεωρούμε τις: Προεκτάσεις σε μήκος, σε διάφορες υπάρχουσες κατασκευές, Προεκτάσεις σε πλάτος, σε διάφορες υπάρχουσες κατασκευές, τον Πάγκο Ριζοβολίας, δηλαδή έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με συγκεκριμένες συνθήκες υγρασίας ...

Κατασκευές Καλλιέργειας Μανιταριών

Μετά από μελέτη και στηριζόμενοι πάντα στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, έχουμε πραγματοποιήσει κατασκευές καλλιέργειας μανιταριών σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των επενδυτών μας. Οι κατασκευές αυτές ...

Τροποποιημένο Τοξωτό Διαφόρων Ανοιγμάτων και Επικαλύψεων

Τοξωτό Διαφόρων Ανοιγμάτων Τα συγκεκριμένα μεταλλικά θερμοκήπια που κατασκευάζει η εταιρεία μας A.BONIS MANUFACTURING – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΜΠΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. έχουν τύπο Τροποποιημένο Τοξωτό Πολλαπλό. Ο σκελετός τους αποτελείται …

Απλό Τοξωτό – Μονοτόλ Διαφόρων Ανοιγμάτων

Τα συγκεκριμένα μεταλλικά θερμοκήπια που κατασκευάζει η εταιρεία μας A.BONIS MANUFACTURING – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΜΠΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. έχουν τύπο Απλό Τοξωτό. Ο σκελετός τους αποτελείται από Γαλβανισμένο Χάλυβα διαφόρων …